Vår nye brosjyre – Klikk på bildet for å se mer.

Logitrans

Jekketraller og høytløftende jekketraller i forskjellige utgaver, stål, galvaniserte, 100% rustfrie, manuell eller elektrisk løft. Ledetrucker, ledestablere, manuell eller elektrisk løft/drift. Mange modeller og løsninger.

Klikk her for Logitrans lakkerte produkter eller her for Logitrans rustfrie produkter.

Basic BF
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
Basic BFC6 med vekt
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
Basic JF
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
Panther
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
Panther Silent
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
Panther FLEX
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
GL2000-RF
Brosjyre
Materialnøkler RF-SEMI
Materialnøkler RF-PLUS
GL2000 EX-sikret
Brosjyre
Materialnøkler
Video
HL/EHL
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
HL/EHL-RF
Brosjyre
Materialnøkler SEMI
Materialnøkler PLUS
HL EX-sikret
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
LTE/LTES
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
LTE-RF
Brosjyre
Materialnøkler
Video
LF/ELF
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
LFS/ELFS
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
HS/EHS-RF
Brosjyre
Materialnøkler HS
Materialnøkler EHS
HS EX-sikret
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
Panther Mini/Maxi
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
SELF/SELFS Mini
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
SELF Maxi
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video

SELFS Maxi
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video
Logirunner
Brosjyre
Tekniske spesifikasjoner
Video

Videoene under viser på en grei måte hvordan man kan bruke et Logitransprodukt til å ergonomisk forbedre arbeidsstillingen i en gitt situasjon. Dette igjen øker effektiviteten på arbeidet, og kan være med på å redusere sykefravær.

Jekketralle med tilt Ledestabler med forskjelling utstyr
Ledestabler med elektrisk løft og rotator Høytløftende jekketralle med posisjonering